Enligt officiell statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå)

Polisanmäldes under 2017; 56131 inbrott i bostäder, fritidshus, garage och förråd.


1 990 SEK
1 690 SEK
1 890 SEK
20 SEK
80 SEK

Utmärkelser och Innovationsbelöningar